Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument, który zawiera opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości lub innego majątku. Jest to ważny dokument, który pozwala na ocenę wartości nieruchomości w celu określenia ceny, jaką można oczekiwać przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości.

Operat szacunkowy jest sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, który jest osobą uprawnioną do dokonywania wycen nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Operat szacunkowy składa się z kilku części:

 • Wstęp, w którym zawarte są informacje o celu wyceny, zleceniodawcy, rzeczoznawcy majątkowym oraz nieruchomości lub innym majątku, który jest przedmiotem wyceny.
 • Opis nieruchomości lub innego majątku, w którym zawarte są informacje o lokalizacji, stanie technicznym, wielkości, przeznaczeniu oraz innych istotnych cechach nieruchomości lub innego majątku.
 • Metodologia wyceny, w której zawarte są informacje o metodach, które zostały wykorzystane do określenia wartości nieruchomości lub innego majątku.
 • Wynik wyceny, w którym zawarta jest wartość nieruchomości lub innego majątku.
 • Podsumowanie i wnioski, w których zawarte są najważniejsze informacje z operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który ma moc dowodową w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Kiedy jest potrzebny operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest potrzebny w wielu sytuacjach, takich jak:

 • Sprzedaż lub kupno nieruchomości
 • Zawarcie umowy kredytowej hipotecznej
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podział majątku
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie
 • Oszacowanie wartości majątku w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym

Jak uzyskać operat szacunkowy?

Aby uzyskać operat szacunkowy, należy zlecić jego sporządzenie rzeczoznawcy majątkowemu. Rzeczoznawca majątkowy może zostać znaleziony w Internecie lub w biurach nieruchomości.

Cena operatu szacunkowego zależy od wartości nieruchomości lub innego majątku, który jest przedmiotem wyceny. Zwykle koszt operatu szacunkowego wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Podsumowanie

Operat szacunkowy jest ważnym dokumentem, który pozwala na określenie wartości nieruchomości lub innego majątku. Jest on potrzebny w wielu sytuacjach, takich jak sprzedaż lub kupno nieruchomości, zawarcie umowy kredytowej hipotecznej, podatek od spadków i darowizn oraz inne.

Podziel się swoją opinią
Zadzwoń teraz