Cennik

Wycena nieruchomości na terenie Podkarpacia

66

Cena usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od poniższych czynników:

  • rodzaju i charakteru nieruchomości oraz jej części składowych,
  • celu, terminu i warunków szczegółowych,
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości,
  • poniesionych wydatków dodatkowych (np. przygotowania dokumentów źródłowych, opłat, podatków).

 

Wartość nieruchomości nie wpływa na cenę usługi!

Call Now Button Zadzwoń teraz