OFERTA

Wycena nieruchomości na terenie Podkarpacia

44W związku z prowadzoną działalnością oferuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Sporządzam operaty szacunkowe dla różnych rodzajów nieruchomości:

• nieruchomości lokalowych
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
• nieruchomości gruntowych niezabudowanych
• nieruchomości gruntowych, na których rozpoczęto budowę
• nieruchomości gruntowych zabudowanych
• nieruchomości komercyjnych (biurowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych)
• nieruchomości rolnych
• nieruchomości leśnych

 

Operaty szacunkowe sporządzane są dla następujących celów:

• ustalenia ceny sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości
• zabezpieczenia kredytu bankowego
• postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, itp.),
• określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)
• postępowań sądowych,
• egzekucji z nieruchomości,
• postępowań podatkowych i ubezpieczeniowych,
• spadkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności,
• sprzedaży nieruchomości dla poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• określenia wartości poniesionych nakładów na nieruchomości,
• szacowania wartości nieruchomości położonych poza obecnymi granicami Polski – tzw. mienie zabużańskie,
• sprawozdań finansowych,
• wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości.

 

Uzupełnieniem oferty są opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

• rynku nieruchomości,
• analizy stanu prawnego nieruchomości,
• określenia wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora,
• oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Call Now Button Zadzwoń teraz