Dokumenty

Wycena nieruchomości na terenie Podkarpacia

55Podstawowe dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. 

 

Lokal mieszkalny:

 • aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej
 • aktualny odpis księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu

 

Lokal mieszkalny w budowie:

 • aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • pozwolenie na budowę

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • aktualny odpis księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku wydania takiej decyzji)

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym:

 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku wydania takiej decyzji)
 • pozwolenie na budowę
 • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
 • dokumentacja techniczna obiektu budowlanego

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku wydania takiej decyzji)
 • decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego
 • projekt budowlany
 • dziennik budowy
 • kosztorys budowlany

 

Nieruchomość komercyjna

Lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości

Call Now Button Zadzwoń teraz